o ANKETĚ

o anketě

Anketa Sportovce Českolipska se datuje od roku 1975, v průběhu téměř padesáti ročníků se za organizačním kormidlem vystřídalo mnoho organizačních týmů. Naší milou povinností je o tuto anketu pečovat od roku 2019, kdy jsme jí přebrali od původní agentury. Po stovkách udělených cen se však v minulých letech anketa zadrhla a postupně se dostávala do strojového neosobního formátu a naším cílem je anketu postupně měnit a vracet ji zpět do českolipského formátu, kdy důraz bude kladen především na ocenění za výkony českolipských sportovců. 

Česká Lípa vychovala republice mnoha skvělých sportovců, někteří z nich hájili české barvy na olympiádách, mistrovství světa či Evropy a reprezentovali naše město na různých světových kontinentech. Na mnoho z nich se však časem zapomnělo. Nově sestavený organizační tým kolem ankety Sportovce Českolipska chtěl tyto věci postupně měnit. Do čela ankety se nově postavil českolipský patriot Štěpán Slaný a ředitel sportovní organizace Jaroslav Češka s cílem motivovat nejenom svým příběhem, ale i organizačním úsilím, českolipský sport. Snahou pro další roky bude udržení ankety především v českolipském a lokálnějším formátu s oceněním kvalitních sportovních výkonů při společném slavnostním setkání

Sportovci a jejich sportovní výsledky jsou každý rok na základě provedených nominací sportovních klubů posouzené odbornou komisí, ze kterého vznikde konečné složení nominovaných. Do ankety může svým hlasem zasáhnout i veřejnost, na základě vyplněného anketního hlasovacího lístku pro vybranou kategorii sportovců, sportovních klubů, trenérů.

VIZE PROJEKTU

Naší snahou je toto poděkování sportovcům za celoroční dřinu a reprezentaci našich obcí, měst i celého okresu, vrátit do lokálního formátu. Samotné vyhlášení bereme jako zásadní příležitost k propojení samotných sportovců se zástupci jednotlivých samospráv, partnerů a novinářů. Kvalitní sportovní výkony nejsou v dnešní době jen o brankách, bodech a vteřinách, ale také o hodnotné propagační příležitosti našeho regionu. K dalšímu růstu českolipského sportovního prostředí je však nutná ještě lepší souhra oddílů, soukromého sektoru a měst a obcí v celém našem okrese. 

Chceme nadále mapovat sportovní historii našeho okresu. Naším cílem bude otevření Českolipského muzea sportu společně se Síní slávy českolipského sportu, ale také pomoc při organizování mnoha akcí, které rozhýbou naší veřejnost. Sportovní olympiáda základních škol, sportovní veletrh, péče o talentované sportovce nebo kvalitnější tělesná výchova, jsou nástroji, jak našemu prostředí co nejvíce pomoci. 

organizační tým

Hlavním pořadatelem je spolek Sportovní unie Českolipska, která zastupuje českolipský okres v rámci České unie sportu. V roce 2021 se do čela ankety postavil Štěpán Slaný a Jaroslav Češka, kteří do organizace zapojili další subjekty, jako sportovní příspěvkovou organizaci Města Česká Lípa, sportovní kluby i veřejnost.

Jsme sehraný tým. Štěpán se zkušenostmi z vrcholového sportu, kdy jako florbalový reprezentant prošel několika kluby i zeměmi a poznal i atmosféru tří světových šampionátů. Mimo své hráčské kariéry dlouhodobě pracuje ve sportovní a kulturní oblasti a je jedním z motorů českolipského florbalu. Jarda nejen jako aktivní hokejista českolipských Predátorů, ale i mládežnický trenér, se dlouhodobě zapojuje do sportovní prostředí i v manažerské pozici, kdy vede městskou příspěvkovou organizaci PO Sport Česká Lípa. Marek Vobr, který nás letos provede celým večerem, je českolipský moderátor a orientační běžec, Radek Barkman pak zase známý hlas ze sportovní stanice Eurosport. Šárka Minářová, Radek Studený a Marek Dzierža mají na starosti grafiku, produkční stránku a administrativní průběh celé ankety. Jejich srdce bije pro českolipský florbal a triatlon. 

Děkujeme všem dalším, kteří naší anketu podporují, bez Vás by nebyla!

pravidla

kdo může být nominován?

Jakýkoliv českolipský sportovec, který se výkonnostně účastnil daného kalendářního roku, za který je anketa vyhlašována. V mládežnické anketě se mohou účastnit sportovci a kolektivy do 19 let, do dospělé nominace se pak mohou dostat sportovci, kteří zasáhli do dané sezony ve výkonu v kategorii dospělých. Do kategorie veteránů mohou vstoupi sportovci, kteří překročili věk 55 let a stále sportují v českolipském prostředí. Trenérem je člověk, který se věnuje rozvoji sportovního odvětví napříč věkovou strukturou. Krajánkem se rozumí sportovec napříč věkovým spektrem, který se v České Lípě vyrostl, avšak v současné době reprezentuje oddíl v jiném městě/státu. Kategorie Výkon roku, Síň slávy a Handicap vyhlašují organizátoři.

kdo vytváří finální nominaci?

Finální seznamy vytváří na základě výsledků a došlých nominací organizační tým, který je rozšířen o sportovní novináře a zástupce sportovních klubů. Po vyhodnocení a zveřejnění této nominace pak anketa přechází k veřejnému a odbornému hlasování do předem stanoveného data.

kdo může nominovat?

Na českolipském okrese působí přes 150 spolků zabývající se sportovní činností. Ti jsou každý rok na začátku listopadu vyzváni k nominaci svých sportovců do této ankety. Bohužel se stává, že informace nedojde vždy tam, kam bychom potřebovali. I proto má kdokoliv z veřejnosti možnost nominovat sportovce formou formuláře, který je na těchto stránkách vystaven.

jak se hlasuje?

Hodnocení ankety je složeno z hlasování veřejnosti a odborné části, každá má 50% váhu na konečný výsledek. Veřejná anketa proběhne papírovou formou, kdy je možné odevzdávat hlasovací lístky na předem určených místech. Další částí pak bude online hlasování na webu. Druhou polovinu ankety pak bude mít na starosti odborná sportovní obec, která bude složená z představitelů vybraných klubů, měst, známých sportovců apod. Jejich seznam bude zveřejněn opět na webu ankety.

partneři

kontaktujte nás

Sportovní unie Českolipska z.s.

Adresa
Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa
Czech Republic

Kontakt
info@sportovecceskolipska.cz
+420725836906